Úvodní strana > Krajský úřad > Likvidace lékového odpadu

 Likvidace lékového odpadu

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.11. 2013

Dotaz: 

Jaké částky/na kolik tun vynaložil krajský úřad na likvidaci lékového odpadu v období 2005-2012?

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje uhradil lékárnám na území kraje náklady spojené s likvidací nepoužitelných léčiv odevzdaných fyzickými osobami v těchto výších: 
  • za rok  2005 – 68.945,52 Kč 
  • za rok 2006 – 118.728,42 Kč 
  • za rok 2007 – 142.347,05 Kč 
  • za rok 2008 – 91.082,55 Kč 
  • za rok 2009 – 117.400,85 Kč za 
  • rok 2010 - 104.674,04 Kč (proplaceno celkem 59 faktur)
  • za rok 2011 - 167.303,60 Kč (65) 
  • za rok 2012  - 169.959, 00 Kč (50) za rok 2013 (do 8.10.)  191.305,96  Kč (62) 

Počet kg evidujeme až od 2. čtvrtletí 2013, za 2. a 3. čtvrtletí 2013 je to celkem 2.823 kg.​

Zveřejněno 4.11. 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 4.11.2013 12:22