Úvodní strana > Krajský úřad > Zrušení rybářských revírů

 Zrušení rybářských revírů

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23.9. 2013 

Dotazy:

1) Žádáme o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti rozhodnuto o zrušení rybářského revíru ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství; 

 

2) Žádáme o zaslání kopií všech rozhodnutí, jimiž bylo v obvodu Vaší působnosti v pochybnostech řešeno, byť i jen jako předběžná otázka, zda se jedná o uzavřenou vodu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Odpověď:

Podle §4 odst.1 nebylo rozhodováno
 
 
Zrušení rybářských revírů (jpg)

​​​
Zveřejněno 8.10 2013
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 14.10.2013 7:24