Úvodní strana > Krajský úřad > Využívání bezpečnostních služeb

 Využívání bezpečnostních služeb

​Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 8. 2013

Dotaz:

Tazatel požadoval informaci, zda Karlovarský kraj využívá služeb soukromých bezpečnostních služeb

Odpověď:

Karlovarský kraj služeb soukromých bezpečnostních služeb nevyužívá

Zveřejněno: 23.8. 2013

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 23.8.2013 11:10