Úvodní strana > Krajský úřad > Příspěvky na hospodaření v lesích

 Příspěvky na hospodaření v lesích

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8.10. 2012

Dotaz:

Kolik korun kraj vyplatil na který konkrétní příspěvek na hospodaření v lesích v jednotlivých letech od roku 2004 včetně. Konkrétními příspěvky mám přitom na mysli dílčí příspěvky se samostatnými indikacemi ve smyslu Přílohy č. 9 k zákonu o státním rozpočtu (například Aa1, Aa2 atd.) - nikoli pouze obecné kategorie příspěvků (A, B, C, D).

Odpověď jsme žadateli zaslali v tabulce

Zveřejněno: 12.10. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59