Úvodní strana > Krajský úřad > Působení odborného zástupce

 Působení odborného zástupce

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.12. 2012

Žádost o zaslání kopií písemností, které se vztahují k působení odborného zástupce v nestátních zdravotnických zařízeních VitaMed, a. s. a MONTI SPA,  a.s.

Odpověď:
Krajský úřad Karlovarského kraje požadované dokumenty žadateli poskytl.


 

Zveřejněno 7. 1. 2013​

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 3.7.2018 7:15