Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost  o informace, týkající se stavebního úřadu.

 Žádost  o informace, týkající se stavebního úřadu.

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15.11. 2012

Dotaz:

Karovarský kraj obdržel žádost (formát pdf) o informace, týkající se stavebního úřadu.

Odpověď (formát doc)

 

Zveřejněno 26.11. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 26.11.2012 11:09