Úvodní strana > Krajský úřad > Žádosti o přezkum v souladu s územním plánem obcí

 Žádosti o přezkum v souladu s územním plánem obcí

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19.11. 2012

Dotaz:

Karlovarský kraj obdržel dotaz týkající se žádostí o přezkum v souladu s územním plánem obcí

Odpověď:

V uvedeném období jsme žádnou žádost o přezkum souladu územního plánu (jako opatření obecné povahy) dle § 174 odst. 2 správního řádu neobdrželi.

Zveřejněno 26.11. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 24.10.2013 12:54