Úvodní strana > Krajský úřad > Předpis pro přijímání vedoucích pracovníků PO

 Předpis pro přijímání vedoucích pracovníků PO

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.10. 2012

Dotaz:

Žadatel se ptá, zda má Karlovarský kraj předpis (pravidla), jímž se řídí přijímání vedoucích pracovníků příspěvkových organizací Karlovarského kraje. V případě že ano, zda je může poskytnout (naskenovat) nebo sdělit odkaz, kde ho najde.

Odpověď:

Karlovarský kraj žádný předpis ani pravidla, dle kterých by probíhalo přijímání vedoucích zaměstnanců příspěvkových organizací, nemá.

Zveřejněno dne 26.10. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 26.10.2012 10:32