Úvodní strana > Krajský úřad > Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

 Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.2. 2012

Dotaz:

Žadatelka požadovala informaci o počtu veřejnoprávních smluv o umístění stavby, uzavřených dle par. 116 zák. č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu s místně příslušnými stavebními úřady v kraji.

Odpověď:

Krajský úřad Karlovarského kraje jako odvolací orgán počty veřejnoprávních smluv o umístění stavby uzavřených dle § 116 zákona č. 183/2006 Sb., neeviduje. V případě zájmu se můžete obrátit na jednotlivé stavební úřady v regionu. Kontaktní údaje najdete na našich internetových stránkách.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59