Úvodní strana > Krajský úřad > Outsourcing vs. in-house produkcie ve veřejném sektoru

 Outsourcing vs. in-house produkcie ve veřejném sektoru

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27.3. 2012

Dotaz:

V  rámci štúdia na Masarykovej univerzite v Brne pripravujem diplomovú prácu na tému Outsourcing vs. in-house produkcia vo verejnom sektore. Podstatnou a nedeliteľnou časťou práce sú empirické dáta, ktorých analýza prispeje k všeobecnej diskusii o externom dodávaní služieb vo verejnej správe, konkrétne potom v sektore zdravotníctva. Z dôvodu časovej úspory, a to ako Vašej, tak i mojej, som pripravil krátky dotazník, ktorý nájdete v prílohe. Úprimne Vás prosím o jeho vyplnenie. Malo by sa jednať najmä o zdravotnícke zariadenia zriaďované v pôsobnosti kraja. Ak informáciami obsiahnutými v dotazníku nedisponujete, prosím Vás o jeho preposlanie na príslušné organizácie. Jedná sa o vedeckú prácu, dotazník je preto anonymný a informácie Vami poskytnuté budú spracované súhrnne.

Odpověď

Žadateli jsme vyplnili dotazník

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59