Úvodní strana > Krajský úřad > Stížnost v oblasti zdravotnictví

 Stížnost v oblasti zdravotnictví

Žádost o informace dle zák. 106/1999 Sb., ze dne 11.4. 2012

Dotaz:

Žadatelka žádá o poskytnutí  informací o počtu  evidovaných stížností v oblasti zdravotnictví za období roku 2008, 2009, 2010, 2011. Stížnosti se týkají poskytování zdravotní péče.  Příslušnost k řešení stížnosti v oblasti zdravotnictví je dána § 11 odst. 2  zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Poskytnutá datu budou použita pro studijní účely v mé bakalářské práci.

Odpověď:

Zdravotnictví – stížnosti

období

důvodné

nedůvodné

odložené /postoupené/ nekompetentní

celkem řešeno

2008

4

28

11

43

2009

8

19

17

44

2010

10

23

22

55

2011

12

21

8

41

 

 

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40