Úvodní strana > Krajský úřad > Poskytnutí kopií smluv týkající se zdravotnictví

 Poskytnutí kopií smluv týkající se zdravotnictví

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.3. 2012

Žadatel požadoval kopie níže uvedených dokumentů, které Krajský úřad Karlovarského kraje poskytnul v listinné podobě

1) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Cheb, s.r.o. – smlouva uzavřena dne 16. 3. 2004, projednána v Radě Karlovarského kraje pod usnesením č. RK 163/03/04 dne 10. 3. 2004

2) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Sokolov, s.r.o. – smlouva uzavřena dne 16. 3. 2004, projednána v Radě Karlovarského kraje pod usnesením č. RK 163/03/04 dne 10. 3. 2004

3) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Nemocnicí Karlovy Vary, s.r.o. – smlouva uzavřena dne 16. 3. 2004, projednána v Radě Karlovarského kraje pod usnesením č. RK 163/03/04 dne 10. 3. 2004

4) Nájemní smlouva mezi Karlovarským kraje a Nemocnicí Karlovy Vary, a.s. – smlouva uzavřena dne 4. 1. 2006 5) Nájemní smlouva mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. – smlouva uzavřena dne 1. 1. 2007

Dále jsme zaslali kopii smlouvy O nájmu části podniku uzavřenou mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s. a Nemos Sokolov, s.r.o. Přílohou č. 2 a 3 jsou v tomto případě Nájemní smlouva včetně výpisu s katastrů nemovitostí a Smlouva o správě a údržbě nemovitého majetku, jejichž kopie včetně všech dodatků rovněž přikládáme.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40