Úvodní strana > Krajský úřad > Právní služby, které využíval Karlovarský kraj

 Právní služby, které využíval Karlovarský kraj

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.5. 2012

 Žádost o informace týkající právních služeb, které využíval Karlovarský kraj

 

Odpověď  Karlovarského kraje

Příloha

 Zveřejněno 14.6. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 24.10.2013 12:56