Úvodní strana > Krajský úřad > Odměna krajského zastupitele

 Odměna krajského zastupitele

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.7. 2012

Dotaz: 

Jaká je měsíční odměna člena zastupitelstva pana Jana Horníka  se všemi odměnami  včetně výborů a komisí - celkový souhrn příjmů za všechna volební období.

Odpověď:

Pan ing. Jan Horník byl členem ZKK v období 18.12.2000 až 18.10.2008 a od 18.12.2008 do současnosti. Byl vždy ve funkci neuvolněného člena ZKK bez členství či předsednictví výboru nebo komise ZKK, tudíž pobíral nejnižší měsíční odměnu dle schválení ZKK v souladu s platnou legislativou. Jeho celkový hrubý příjem za výše uvedená období od 18. 12. 2000 do 18.7. 2012 činí Kč 534.787,-.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40