Úvodní strana > Krajský úřad > Prostředky a rozsah hromadné dopravy

 Prostředky a rozsah hromadné dopravy

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 30.10. 2012

Dotaz

Žadatel požádal  o poskytnutí následujících informací týkajících se prostředků a rozsahu hormadné dopravy:
 
(i) Jaký je počet osob přepravených prostředky hromadné dopravy provozovanými nebo financovanými (i částečně) Vaší organizací za roky 2011, 2010 a 2009? Jaké je zastoupení jednotlivých typů prostředků hromadné dopravy (autobus, tramvaj, trolejbus, vlak, atd.)

(ii) Jaké linky hromadné dopravy jsou Vaší organizací financovány (i částečně), jaká je vytíženost jednotlivých linek a kdo hromadnou dopravu na jednotlivých linkách´provozuje?

(iii) Jaký počet prostředků hromadné dopravy (autobus, tramvaj, trolejbus, vlak, atd.) zajišťuje provoz na jednotlivých linkách, kolik prostředkl hromadné dopravy po jednotlivých typech je celkem v systému provozováno?

(iv) Jaké přepdavní tarify platí pro dopravu na jednotlivých linkách hromadné dopravy financované (i částečně) Vaší organizací? Jaký je počet jednotlivých prodaných tarifů za roky 2011, 2010 a 2009? (v) Jaký je celkový finanční obrat zajišťované hromdané dopravy osob za roky 2011, 2010 a 2009 a jaký je podíl financování Vaší organizace na tomto obratu?

Odpověď:

Odpovědi na uvedené dotazy jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Karlovarského kraje a to v sekci doprava informace o veřejné dopravě“ pod názvem Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2009, 2010, 2011.

k bodu iii) – počet prostředků hromadné dopravy na jednotlivých linkách neevidujeme a ani nejsme schopni, dtto typ vozidla

k bodu iv) – Platí tarif dopravce, který je v souladu s Výměrem MF č. 1 pro období jednotlivého roku, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami na jednotlivá období.

Zveřejněno 1.11. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 15.11.2012 11:26