Úvodní strana > Krajský úřad > Domov pro seniory Květinka

 Domov pro seniory Květinka

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27.8. 2012

Žadatelka požadovala informace vztahující se k Domovu pro seniory Květinka v Horním Slavkově

Dotazy a odpovědi

Zveřejněno 3.9. 2012

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59