Úvodní strana > Krajský úřad > Informace o školských zařízeních, kde probíhá výuka zaměřená na lesnictví nebo zahradnictví

 Informace o školských zařízeních, kde probíhá výuka zaměřená na lesnictví nebo zahradnictví

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29.11.  2011

Dotaz:

Žadatel požadoval informace o školských zařízeních, kde probíhá výuka zaměřená na lesnictví nebo zahradnictví.

Odpověď: 

  • Střední zemědělská škola Dalovice 41-41-M/01 Agropodnikání v rejstříku škol zapsáno školní hospodářství
  • Integrovaná střední škola Cheb 41-41-M/01 Agropodnikání 41-51-H/01 Zemědělec - farmář 41-55-E/01 Opravářské práce 41-51-H/01 Opravář zemědělských strojů
  • Střední odborné učiliště Toužim 41-52-E/01 Zahradnické práce 41-52-H/01 Zahradník
  • Střední lesnická škola Žlutice 41-46-M/01 Lesnictví 41-56-H/01 Lesní mechanizátor v rejstříku škol zapsáno školní polesí

Vzdělávání se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále dle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a dle školního vzdělávacího programu, který byl zpracován dle rámcového vzdělávacího programu příslušného oboru vzdělání. Mezi náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do školského rejstříku patří i rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu. MŠMT následně rozhodne o žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59