Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o poskytnutí informace - počet zaměstnanců úřadu

 Žádost o poskytnutí informace - počet zaměstnanců úřadu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27.3. 2011

Dotaz:

Žadatel chtěl znát o následující informace:
1) Počet funkčních míst Vámi řízeného úřadu k 28. 2. 2011 - v členění celkem/z toho úřednických.
2) Fyzický evidenční počet zaměstnanců úřadu k 28. 2. 2011 - opět v členění celkem/z toho úředníků.
3) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců úřadu za únor 2011, případně za období leden - únor 2011 - celkem/z toho úředníků.

Odpověď:

K otázce č. :
1) 334/322 
2) 312/300 
3) 308/296

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:10