Úvodní strana > Krajský úřad > Žádost o informace ve věci elektornických informačních systémů

 Žádost o informace ve věci elektornických informačních systémů

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14.3. 2011

Dotaz:

Žadatel chtěl znát odpovědi na následující dotazy:
1) Jaký elektronický právní informační systém (systém pro vyhledávání právních předpisů, judikatury a literatury aj.) Instituce využívá?
2) Kolik uživatelských licencí výše uvedeného systému (popřípadě jednotlivých systémů, využívá-li Instituce více druhů takových systémů) Instituce zakoupila?
3) Kolik uživatelů má přístup do těchto systémů a kolik jich je odhadem reálně využívá?
4) Kdo je dodavatelem výše uvedených systémů, resp. licencí a kdy byly s těmito dodavateli uzavřeny příslušné smlouvy? V případě, že k navyšování počtu licencí od jednotlivých dodavatelů docházelo postupně, prosíme též o poskytnutí údaje o rozsahu a roku jednotlivých navýšení. Prosíme též o informaci o způsobu výběru tohoto dodavatele.
5) Pokud Instituce využívá časově omezené licence či aktualizace, prosíme o informaci, na jak dlouhou dobu resp. do kdy jsou zajištěny stávající licence či aktualizace podle sjednaných smluv.
6) Jaká byla ročně vynakládána částka v posledních 3 letech za jednotlivé systémy (či jednotlivou licenci) včetně jejich aktualizací?
7) Zvažuje Instituce obnovení licencí, resp. smlouvy na aktualizaci či změnu (nebo doplnění nového) elektronického právního informačního systému? Pokud ano, kdy lze tento krok očekávat?
8) Který odbor rozhoduje o pořizování a správě elektronických právních informačních systémů?

Odpověď:

Karlovarský kraj využívá právní systém ASPI. Máme v provozu právní portál pro cca. 320 pracovníků úřadu, 45 zastupitelů, 80 příspěvkových organizací Karlovarského kraje (po jedné instalaci na organizaci) a pro 120 obcí v Karlovarském kraji (po jedné instalaci na obec). Celkem je zakoupeno 445 licencí. Přesné statistiky přístupů nevedeme, odhaduji, že pracovníci úřadu využívají systém z cca. 80%, ostatní z cca. 60 %. Dále pro krajský úřad využíváme právní systém Codexis – máme zakoupeno 10 licencí. Tento systém používají většinou právníci na úřadě a některé speciální skupiny uživatelů. Dodavatelem systému ASPI je firma Wolters Kluwer ČR, se kterou byla uzavřena smlouva v roce na základě realizovaného výběrového řízení. Roční platba je 534 tis. Kč, smlouva uzavřena v roce 2005 na základě výběrového řízení. Dodavatelem systému Codexis je firma Atlas Consulting, s firmou je uzavřena licenční smlouva i servisní smlouva, roční platba 30.000,- Kč bez DPH. Licenční i servisní smlouva uzavřena v roce 2008, servisní smlouva rozšířena v roce 2010 o službu Codexis OnLine. Realizováno jako zakázka malého rozsahu. Žádné změny neplánujeme. Vzhledem ke skutečnosti, že elektronický právní systém využívá široké spektrum uživatelů z různých oblastí působnosti úřadu i řada externích subjektů, není a nemůže být rozhodnutí o pořízení či změně v kompetenci jednoho odboru.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:10