Úvodní strana > Krajský úřad > Informace o veřejné zakázce

 Informace o veřejné zakázce

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1.6. 2011

Dotaz:

Žadatel požádal o kopii písemné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě §80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, vypracované k Vámi zadané veřejné zakázce vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ ( http://www.isvzus.cz )pod evidenčním číslem 60054786.

Odpověď:

Požadovaný protokol Karlovarský kraj poskytnul.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:14