Úvodní strana > Krajský úřad > Zákon o střetu zájmů

 Zákon o střetu zájmů

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18.8. 2011

Dotaz:

Žadatel požádal o jmenný seznam povinných osob z našeho kraje, kteří BYLI V ROCE 2010 povinnými osobami dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmu:
A) podle §2 odst. 1, písm. l), respektive podle §2 odst. 1, písm. m)
B) podle §2 odst. 1, písm. n)

Odpověď:

A) veřejný funkcionář dle ust. § 2 odst. 1 písm. l zákona o střetu zájmů:
Mgr. Jaroslav Borka
Ing. Jaroslav Bradáč
Miloslav Čermák
PaedDr. Vratislav Emler
Mgr. Martin Havel
MUDr. Václav Larva
Ing. Petr Navrátil
PaedDr. Josef Novotný
Ing. Eva Valjentová

B) veřejný funkcionář dle ust. § 2 odst. 1 písm. n) zákona o střetu zájmů není nikdo – všichni členové RKK jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40