Úvodní strana > Krajský úřad > Počet ukončených správních řízení - doprava

 Počet ukončených správních řízení - doprava

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2.5. 2011

Dotaz:

Žadatel poptával informaci o počtu ukončených správních řízení i s konkrétními závěry a udělenými sankcemi v jednotlivých případech pro řidiče a pro provozovatele nákladních vozidel v období za 1.čtvrtletí roku 2011.

Jedná se o případy porušení:
1) řízení bez karty řidiče, popř. manipulace se záznamovým zařízením
2) překročení povolených hmotnostních limitů nákladních vozidel
3) překročení povolených dob řízení, nedodržení stanovených dob přestávek a odpočinků (nedodržení nař. 561/2006/ES)

Odpověď :

Vzhledem ke skutečnosti, že z žádosti vyplývá, že žádáte informaci o počtu ukončených správních řízení i s konkrétními závěry a udělenými sankcemi v jednotlivých případech

pro řidiče a zvlášť pro provozovatele nákladních vozidel, a to za období prvního čtvrtletí letošního roku a vzhledem k tomu, že jste si přesně vyžádali případy porušení řízení bez karty řidiče, popř. manipulace se záznamovým zařízením, překročení povolených hmotnostních limitů nákladních vozidel a překročení povolených dob řízení, nedodržení stanovených dob přestávek a odpočinků, zpracovali jsme vyhodnocení (.xls) předmětných správních řízení.

Informace o pokutách, které jsou uloženy řidičům přímo Policií ČR případně příslušnými správními orgány za shora uvedená jednotlivá porušení, nemá Krajský úřad Karlovarského kraje k dispozici K takovému držení informací nejsou krajské úřady zmocněny zákonem a nemůžou ani takovéto informace poskytovat. Pokud jde o pokuty uložené na místě za přetížená vozidla, musíte se obrátit na Policii ČR. V ostatních případech pokut uložených řidičům pak na příslušné Obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

K sankcím uloženým provozovatelům vozidel (dopravcům) můžeme ve vztahu k období prvního čtvrtletí letošního roku sdělit, že jsme vydali celkem 87 správních rozhodnutí v celkové sankční částce 388.500,- Kč. Tato rozhodnutí nezahrnují správní řízení a sankce za přetížená vozidla, neboť za první čtvrtletí Karlovarský žádné řízení nevedl a žádnou sankci neudělil. Důvodem je skutečnost, že odbor dopravy a silničního hospodáství (ODSH )obdržel podněty k zahájení správního řízení od Centra služeb pro silniční dopravu v průběhu ledna a února letošního roku hromadným zasláním všech vážních lístků z kontrol provedených v roce 2010. Celkem ODSH takto eviduje 157 podnětů ( z toho 20 od Policie ČR, ostatní od Centra služeb pro silniční dopravu). Tato správní řízení budou postupně zahajována a vedena v průběhu letošního roku.

Z výše zmíněných 87-mi správních řízení ODSH vyhodnotil 57 správních řízení (viz příloha), které obsahově odpovídaly specifikovanému požadavku sdružení na informaci. Celková suma činí 291. 500,- Kč z čehož je 57. 000,- Kč předepsaná úhrada nákladů správního řízení (57 správních řízení po 1. 000,- Kč) a pokuty celkem 234. 500,- Kč (viz příloha). Specifikace porušení u jednotlivých správních řízení je vyznačena křížkem v příslušném sloupci dle druhu zjištěného porušení. Zvlášť barevně je zvýrazněna jízda bez karty.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:14