Úvodní strana > Krajský úřad > Právní služby pro Karlovarský kraj

 Právní služby pro Karlovarský kraj

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22.8. 2011

Dotazy:

  1. Které společnosti/advokátní kanceláře zajišťovaly právní služby pro KU KK, případně zastupovaly KU KK v soudních řízeních v období od  července roku 2010 do února roku 2011. S informací prosím uvést název společnosti/advokátní kanceláře, IČ, jméno zastupce této společnosti/advokátní kanceláře, který za společnost/advokátní kancelář jednal s KU KK a kterých odborů KU KK se kauza týkala (např. Odbor sociálních věcí apod.).
  2. Zda-li a v jakém rozsahu se roce 2010 spolupracovala s KU KK advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, IČ: 63552558. Pokud ano, prosím o podání informace kterých odborů KU KK se kauza týkala a v jakém časovém období spolupráce trvala.

Odpověď:


ad 1.
a) Mgr. MUDr. P. Strejc, advokát, IČ 453 767 94: obecné poradenství (odbor zdravotnictví KÚ KK), 
b) Advokátní kancelář Ficner, Vlková & Partners, IČ 714 622 52: právní stanoviska (odbor zdravotnictví, odbor legislativní  a právní, odbor investic a grantových schémat, vnitřní audit, správa majetku KÚ KK), založení akciové společnosti (odbor životního prostředí KÚ KK), JUDr. T. Ficner, Ph.D.,
c) Veřejné zakázky s.r.o., IČ 267 26 050: poradenská služba (odbor investic a grantových schémat KÚ KK), Ing. P. Jirka,
d) Ústav státu a práva AV ČR, IČ 683 781 22: poradenská služba (odbor legislativní a právní KÚ KK), JUDr. J. Bárta, CSc.,
e) JUDr. L. Gabányiová, notářka v Karlových Varech, IČ 25 80 77 44: notářský zápis (odbor zdravotnictví KÚ KK), JUDr. L. Gabányiová,
f) JUDr. O. Pánek, notář v Sokolově, IČ 25 80 43 16: notářský zápis (odbor zdravotnictví KÚ KK), JUDr. O. Pánek,
g) Advokátní kancelář JUDr. P. Petržílek, IČ 738 218 96: právní analýza (odbor životního prostředí KÚ KK), JUDr. Ing. P. Petržílek, Ph.D. 2.

ad.2.
Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, IČ 635 525 58: 01.02.-31.03.2010 – zastupování v soudním řízení žaloby na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru (příspěvková organizace KK), JUDr. P. Orct, 01.03.-30.04.2010 – poradenská služba (odbor zdravotnictví KÚ KK), JUDr. P. Orct.
Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40