Úvodní strana > Krajský úřad > Pedagogicko -psychologické poradny

 Pedagogicko -psychologické poradny

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.10. 2011

Dotazy:

  1. Jakou částkou přispíval v roce 2010 kraj na provoz jednotlivých, jím zřizovaných poraden (míněny jsou poradny psychologického zaměření v oblasti manželství, rodiny, mezilidských vztahů a pedagogicko-psychologické poradny)?
  2. Jaký byl v jednotlivých poradnách počet zaměstnanců/kyň k 31.12. 2010? z toho vystudovaných psychologů/žek a celkový počet jejich úvazků? z toho vystudovaných sociálních pracovníků/ic a celkový počet jejich úvazků? 
  3. Jaký byl v roce 2010 v jednotlivých poradnách počet nových klientů? 
  4. Jaký byl v roce 2010 v jednotlivých poradnách celkový počet klientů?
  5. Jaký byl v roce 2010 v jednotlivých poradnách celkový počet schůzek/konzultací?
  6. Jaká byla v jednotlivých poradnách průměrná čekací doba na schůzku/konzultaci?
  7. Jaké byly v jednotlivých poradnách typologie a zastoupení řešených problémů?

Odpověď :

Karlovarský kraj zřizuje pouze pedagogicko-psychologické poradny, a to v Sokolově, Karlových Varech a Chebu. V roce 2010 na jejich provoz přispěl níže uvedenými částkami.
PPP Sokolov 600.000,- Kč
PPP K.Vary 738.000,- Kč
PPP Cheb 445.000,- Kč

Ostatní informace jsou v přiložené tabulce. Na dotaz „jaká byla v jednotlivých poradnách průměrná čekací doba na schůzku/konzultaci“ nejsme schopni odpovědět, tento údaj nesledujeme.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40