Úvodní strana > Krajský úřad > Pěstounská péče

 Pěstounská péče

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde dne 4. 11. 2011

Dotazy:

1) Kolik osob podalo žádost o zařazení do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu od 1.6.2006 do 30.10. 2011?
2) Kolik osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, bylo zařazeno do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu od 1.6.2006 do 30.10. 2011?
3) Kolik dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu v období od 1.6.2006 do 30.10.2011?

Data prosím uveďte zvlášť pro jednotlivé roky, tj. za rok 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011.

Odpovědi:

Ad 1) Na Krajský úřad Karlovarského kraje (KÚKK) prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebyla postoupena v daném časovém intervalu žádná žádost o zprostředkování pěstounské péče na dobu přechodnou.
Ad 2) Z výše uvedeného vyplývá, že nebyl nikdo zařazen do evidence osob , které mohou vykonávat pěstounskou péči na dobu přechodnou.
Ad 3) Žádné dítě vedené v evidenci KÚKK pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče nebylo umístěno do pěstounské péče na dobu přechodnou.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40