Úvodní strana > Krajský úřad > Určení odpadu

 Určení odpadu

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 4.10. 2011

Dotaz:

Žadatel na na krajský úřad obrátil s dotazem, zda-li někdy rozhodoval o případu, kdy bylo nutné rozhodnutí k určení, zda-li se v konkrétním případě jedná o odpad nebo ne.

Odpověď:

Karlovarský kraj vydal v letech 2003 - 2008 20 rozhodnutí. Poslední 2 rozhodnutí v roce 2008 byla vydána pro obec, která chtěla odstranit pochybnosti u sedimentů a zemin a pro správní úřad, který potřeboval posoudit, zda se movité věci nacházející na určitém pozemku považují za odpad.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:24