Úvodní strana > Krajský úřad > Poskytování dotací na lyžařské tratě

 Poskytování dotací na lyžařské tratě

Žádost o poskytnutí informací podle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.6. 2011

Dotaz:

Žadatel se dotazuje zda poskytuje krajský úřad Karlovarského kraje dotace/granty na zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí v kraji?

Pokud ano

  • Co si kraj slibuje od podpory běžeckého lyžování a dotačního titulu?
  • V jakém finančním rozsahu jsou dotace poskytovány?
  • Na jaké dokládané náklady se dotace poskytují a jaké subjekty mohou být koncovými příjemci?
  • Do kdy je termín žádosti na podání podpory úpravy běžeckých tratí na sezónu 2011/2012?
  • Jaké základní podmínky musí žadatel splnit?
  • Kde se podává žádost o dotaci?
  • Kolik žadatelů dostalo dotace od vašeho krajského úřadu na úpravy běžeckých tratí v sezoně 2009/2010 a 2010/2011 a v jakém finančním objemu?

Pokud ne

Proč kraj nepodporuje dotacemi zimní úpravu lyžařských běžeckých tratí v kraji?

Odpověď:

Karlovarský kraj dotace na úpravu běžeckých tratí poskytuje. Cílem je především zkvalitnit služby pro turisty  v rámci cestovního ruchu .

Podrobné informace jsou uveřejněny na našem webu

V roce 2009 jsme přidělili 422 000 korun
V roce 2010 to bylo 737 500 korun

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:14