Úvodní strana > Krajský úřad > Seznam společností - Natura 2000

 Seznam společností - Natura 2000

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 12.4. 2011

Dotaz:
Žadatel požádal o poskytnutí následující jmenného seznamu společností, které podaly nabídku nebo žádost o účast ve lhůtě stanovené v rámci uveřejněného formuláře „Oznámení o zakázce“.
Název VZ: Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v Karlovarském kraji – inventarizační průzkumy a plány péče pro 21 EVL
Značka formuláře: 6005653902002
Evid. číslo v IS VZ US: 60056539

Odpověď:  
Jmenný seznam společností, které podaly nabídku nebo žádost o účast ve lhůtě stanovené v rámci uveřejněného formuláře „Oznámení o zakázce“:
AQUTEST, a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ: 44794843
MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ: 47116901
Sdružení NATURA 2000 – Karlovarský kraj zastoupený vedoucím účastníkem sdružení, společností ŠINDLAR, s.r.o.,
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČ: 26003236 AMEC, s.r.o., Křenová 58, 602 00 Brno, IČ: 26211564
Sdružení HUTUR a partneři zastoupené Hutur, s.r.o., Ostroh 58, 350 02 Poustka, IČ: 28885953

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:10