Úvodní strana > Krajský úřad > Poradenství v oblasti EU fondů

 Poradenství v oblasti EU fondů

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde dne 5. 10. 2011

Dotazy:  

 1) Jaké subjekty v současnosti poskytují Vaší organizaci a jejím organizačním složkám, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací, poradenskou činnost na základě smluvních vztahů? Poradenskou činností mám na mysli zejména poskytování poradenství v oblasti EU fondů, ekonomické poradenství, včetně procesních optimalizací a IT poradenství.

2) Jaké částky byly vyplaceny Vaší organizací a jejími organizačními složkami, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací, jednotlivým výše specifikovaným subjektům v roce 2010, v roce 2009 a v tomto roce.

3) Jaké advokátní kanceláře v současnosti poskytují právní služby Vaší organizaci a jejím organizačním složkám, včetně všech příspěvkových, rozpočtových a přímo zřizovaných organizací?

4) Žádám o zaslání kopií smluv včetně všech dodatků se subjekty uvedenými Ad 1) v oblasti poradenství pro EU fondy, na základě nichž bylo plněno v roce 2009 a 2010. Pro úplnost dodávám, že výše uvedené údaje nelze odmítnout poskytnout, neboť s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a s přihlédnutím k ustálené judikatuře, neumožňuje tento podřadit výše uvedené informace mezi výjimky dle § 9 až 11.

Odpověď:

Ad bod 1, 2) Karlovarský kraj měl za Vámi požadované období uzavřené celkem čtyři smlouvy, které se týkají poradenství, a to s těmito společnostmi:
Deloitte Advisory, s.r,o Security Consulting, s.r.o.
Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Eurolinea, s.r.o.
Za tyto poradenské smlouvy Karlovarský kraj zaplatil celkem 803 tisíc korun, viz přiložené kopie smluv.

Smlouvy svých příspěvkových organizací Karlovarský kraj neeviduje. Se svými dotazy se tedy musíte obrátit přímo na tyto organizace.

Ad bod 3) V případě právnických služeb platí v případě příspěvkových organizací výše uvedené. Karlovarskému kraji poskytovaly právnické služby tyto kanceláře:
a) Mgr. MUDr. P. Strejc, advokát, IČ 453 767 94: obecné poradenství (odbor zdravotnictví KÚ KK),
b) Advokátní kancelář Ficner, Vlková & Partners, IČ 714 622 52: právní stanoviska (odbor zdravotnictví, odbor legislativní a právní, odbor investic a grantových schémat, vnitřní audit, správa majetku KÚ KK), založení akciové společnosti (odbor životního prostředí KÚ KK), JUDr. T. Ficner, Ph.D.,
c) Veřejné zakázky s.r.o., IČ 267 26 050: poradenská služba (odbor investic a grantových schémat KÚ KK), Ing. P. Jirka,
d) Ústav státu a práva AV ČR, IČ 683 781 22: poradenská služba (odbor legislativní a právní KÚ KK), JUDr. J. Bárta, CSc., e) JUDr. L. Gabányiová, notářka v Karlových Varech, IČ 25 80 77 44: notářský zápis (odbor zdravotnictví KÚ KK), JUDr. L. Gabányiová,
f) JUDr. O. Pánek, notář v Sokolově, IČ 25 80 43 16: notářský zápis (odbor zdravotnictví KÚ KK), JUDr. O. Pánek,
g) Advokátní kancelář JUDr. P. Petržílek, IČ 738 218 96: právní analýza (odbor životního prostředí KÚ KK), JUDr. Ing. P. Petržílek, Ph.D.
f) Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, IČ 635 525 58: JUDr. P. Orct, 01.03.-30.04.2010 – poradenská služba (odbor zdravotnictví KÚ KK), JUDr. P. Orct.

Ad bod 4) Příloha – kopie smluv o poskytování poradenství

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:40