Úvodní strana > Krajský úřad > Veřejná zakázka „Zpracování eGovernmentové strategie kraje "

 Veřejná zakázka „Zpracování eGovernmentové strategie kraje "

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 18.3. 2011

Dotaz:

Žadatel požádal o poskytnutí informací v písemné podobě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), a to o poskytnutí kopie veškerých písemných výstupů, který byly pořízeny z veřejných finančních prostředků v rámci plnění veřejné zakázky „Zpracování eGovernmentové strategie kraje k žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 IOP na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a zpracování projektových záměrů pro jednotlivé části výzvy financované ze Strukturálních fondů EU“ ev.č. v IS VZ US 60046658

 

Doprovodná informace:

Krajský úřad Karlovarského kraje, obdržel žádost o poskytnutí informace spočívající v zaslání kopie veškerých písemných výstupů, který byly pořízeny z veřejných finančních prostředků v rámci plnění veřejné zakázky „Zpracování eGovernmentové strategie kraje k žádosti o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 IOP na Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích a zpracování projektových záměrů pro jednotlivé části výzvy financované ze Strukturálních fondů EU“ ev.č. v IS VZ US 60046658 Vzhledem k tomu, že informace byla žadateli zaslána v listinné podobě, je způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněná pouze tato doprovodná informace.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:59