Úvodní strana > Krajský úřad > Dotace a normativy MŠMT pro Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova Sokolov

 Dotace a normativy MŠMT pro Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova Sokolov

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.1. 2011

Dotaz:
Žadatel požádal o poskytnutí těchto informací :

1. Jaká byla souhrnná výše dotace MŠMT poskytnutá v daném kalendářním roce prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje pro subjekt Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova s. r. o., Mánesova 1672, 365 01 Sokolov, a to v letech 2008, 2009 a 2010.

2. Jaká byla stanovená výše normativu (dotace) v Kč na jednoho žáka základní školy téhož subjektu v letech 2009, 2010 a 2011.


Odpověď:
K bodu 1. V otázce souhrnné výše dotace z kapitoly 333 - MŠMT poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu Karlovarského kraje subjektu Gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o. sdělujeme, že škole byly zaslány následující objemy prostředků: Rok 2008 4.849.027,- Kč Rok 2009 5.279.743,- Kč Rok 2010 6.001.296,- Kč

K bodu 2. Výše normativu na žáka základní školy byla MŠMT pro roky 2009 až 2011 stanovena takto (údaje v Kč/rok):

rok

základní škola

školní družina

školní jídelna

2009

44 004,00

9 535,00

764,00

2010

45 732,00

9 784,00

806,00

2011

45 412,00

10 048,00

721,00

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:03