Úvodní strana > Krajský úřad > Dotační politika Karlovarského kraje

 Dotační politika Karlovarského kraje

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.10. 2011

Dotaz:

Žadatel chtěl poskytnout Organizační řád Karlovarského kraje, strategické plány kraje a veškeré inofrmace týkající se dotační politiky kraje: kopie interních dokumentů, pravidla pro ustavení hodnotících komisí

Odpověď:

Kopie veškerých interních dokumentů týkajících se dotační politiky Karlovarského kraje máme zveřejněné na internetových stránkách. Interní směrnice (pravidla, podmínky) pro poskytování všech dotací z krajského rozpočtu jsou na /kraj_cz/Dotace_all/dotaceKK/ (NA TĚCHTO stránkách jsou veškeré dotační programy poskytované KK, dle tematických oblastí. Jedná se zpravidla o samotná pravidla dotačních programů, vč. termínů a ostatních dokladů, např. žádost o dotaci apod.).

Pravidla pro ustanovování hodnotících komisí k jednotlivým dotačním programům- viz výše- proces výběru vhodných projektů podpořených z dotace je zpravidla opět součástí konkrétního dotačního programu

Strategické plány kraje vymezující rozložení finanční podpory mezi prioritní oblasti- základní strategický dokument Karlovarského kraje máme také na webových stránkách. Program rozvoje Karlovarského kraje najdete opět na našich stránkách . Jeho nedílnou součástí je i tzv. Akční plán, který obsahuje konkrétní projekty (jejich popis a zároveň celkové náklady, způsob financování apod.). Konkrétní rozložení toku finančních prostředků je pak rozebráno v rozpočtovém výhledu Karlovarského kraje, který je každoročně aktualizován a jeho aktuální verze je veřejně dostupná na  /kraj_cz/karlov_kraj/Rozpocty/ (konkrétně pro období 2011-2014 na ) Organizační řád Karlovarského kraje je rovněž veřejně přístupný na našich stránkách.

Za stránku zodpovídá: Andrea Bocková
Datum poslední změny: 18.10.2012 12:24