Úvodní strana > Krajský úřad > Nejdůležitější používané předpisy

 Nejdůležitější používané předpisy

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor finanční

Odbor informatiky

Odbor investic

Odbor interního auditu a kontroly

Odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Odbor kancelář ředitelky úřadu

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Odbor legislativní a právní a KŽÚ

Odbor regionálního rozvoje

Odbor sociálních věcí

Odbor správa majetku

Odbor stavební úřad

​Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor vnitřních záležitostí

Odbor zdravotnictví

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

VŠEOBECNÉ PŘEDPISY:

Zákon č. Název Účinnost Poslední novelizace zákonem č. Účinnost novelizace
1/1993 Sb. Ústava České republiky 1.1.1993 98/2013 Sb. 1.6.2013
​2/1993 Sb. ​o vyhlášení Listiny základních práv a svobod ​28.12.1992 ​162/1998 Sb. ​1.1.1999
347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků   1.1.2000 135/2011 Sb. 1.8.2011
82/1998 Sb. o odpovědnosti  za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem  15.5.1998 303/2013 Sb. 1.1.2014
89/2012 Sb. občanský zákoník 1.1.2014
128/2000 Sb. o obcích   12.11.2000 106/2016 Sb. 6.4.2016
129/2000 Sb. o krajích   12.11.2000 106/2016 -   Sb. 6.4.2016
150/2002 Sb. Soudní řád správní ​1.1.2003 ​375/2015 Sb. ​1.6.2016
157/2000 Sb. o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů   1.1.2001 290/2002 Sb. 1.7.2002
172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.5.1991 257/2013 Sb. 1.1.2014
182/1993 Sb. o Ústavním soudu 1.7.1993 303/2013 Sb. 1.1.2014
192/2016 Sb. ​o základních registrech ​1.7.2016
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů   1.1.2001 24/2015 Sb. 20.2.2015
290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu   1.7.2002 375/2011 Sb. 1.4.2012
500/2004 Sb. správní řád   1.1.2006 250/2014 Sb.

1.1.2015Tyto předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí u jednotlivých odborů nebo samostatných oděleních krajského úřadu v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 16:00 hodin, v ostatních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin.

Případně lze předpisy vyhledat na webových stránkách Portálu veřejné správy

Za stránku zodpovídá: Mgr. Lucie Mildorfová
Datum poslední změny: 2.9.2019 12:55