Úvodní strana > Krajský úřad > IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

 IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

Zákon č 76/2002 Sb., ze dne 5.2.2002 o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) včetně příloh 1., 2. a 3.

Prováděcí právní předpis - vyhláška MZP č. 288/2013 Sb. stanoví následující vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:
  • vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění (příloha č. 1)
  • náležitosti základní zprávy (příloha č. 2)
  • náležitosti odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) (příloha č. 3)
  • vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení (příloha č. 4)

 

Legislativa integrované prevence a omezování znečišťování v České republice

Za stránku zodpovídá: Ing. Jaroslav Podlešák
Datum poslední změny: 27.4.2016 15:49