Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - stavební úřad

 Související legislativa - stavební úřad

Přehled nejpoužívanějších právních předpisů odboru:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
Za stránku zodpovídá: Ing. Michaela Markusková
Datum poslední změny: 22.7.2016 11:44