Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 Související legislativa - odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Zákony:

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhlášky:

 

Nařízení vlády:

 

Za stránku zodpovídá: Mgr. Janka Kotrabová
Datum poslední změny: 6.6.2019 14:53