Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor kancelář ředitelky úřadu

 Související legislativa - odbor kancelář ředitelky úřadu

Zákony:

 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálních zabezpečení
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
č.   48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 

Nařízení Vlády ČR:

 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy
č. 590/2006 Sb., okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 

Vyhlášky:

 

č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
č. 125/1993  Sb., pojištění odpovědnosti zaměstnavatel za škodu při pracovním úrazu
 
Za stránku zodpovídá: Naděžda Domecká
Datum poslední změny: 30.5.2019 10:22