Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor vnitřních záležitostí

 Související legislativa - odbor vnitřních záležitostí

Zákony:
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • Zákon č. ​300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Za stránku zodpovídá: Lenka Burešová
Datum poslední změny: 12.6.2019 10:22