Úvodní strana > Krajský úřad > Související legislativa - odbor regionálního rozvoje

 Související legislativa - odbor regionálního rozvoje

Přehled nejpoužívanějších právních předpisů odboru:
  • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech 
  • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
  • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
     
Znění právních předpisů je k dispozici na odboru legislativním a právním Krajského úřadu Karlovarského kraje  
Za stránku zodpovídá: Bc. Petr Křenek
Datum poslední změny: 3.6.2019 13:15