Úvodní strana > Krajský úřad > Ochrana přírody a krajiny

 Ochrana přírody a krajiny

ZP_priroda_zakon_114-1992.pdfZákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ZP_priroda_vyhl_395_1992.pdfVyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ZP_priroda_vyhl_189_2013.pdfVyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
ZP_priroda_zakon_115-2000.pdfZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Za stránku zodpovídá: Ing. Radoslav Brachtl
Datum poslední změny: 28.4.2016 14:11