Úvodní strana > Krajský úřad > Ochrana a využití nerostného bohatství a geologické práce

 Ochrana a využití nerostného bohatství a geologické práce

ZP_geolog_zakon_44_1988.pdfZákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
ZP_geolog_zakon_61_1988.pdfZákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
ZP_geolog_zakon_62_1988.pdfZákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích
Za stránku zodpovídá: Ing. Jiří Raška
Datum poslední změny: 28.4.2016 13:27