Úvodní strana > Krajský úřad > Digitální technická mapa Karlovarského kraje

 Digitální technická mapa Karlovarského kraje

Setkání starostů obcí dne 28.11.2022 v krajské knihovně

Prezentace k tomuto setkání:


 

mapa.jfifProč vzniká DTM krajů? 

 • Neexistovala souvislá podkladová mapa odpovídající zobrazení skutečného stavu na území Karlovarského kraje.
 • Katastrální mapa nenahrazovala skutečný stav území, zobrazuje vlastnické hranice.
 • Vzniká jednotné mapové dílo pro geodety, projektanty, veřejnou správu, složky záchranného systému, hasiče, stavebníky.
 • Chyběla jednotná symbolika v technických mapách měst a obcí.
 • Zavádí se jednotný datový model na území kraje.

 

Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti?
 

Informace na stránkách ČÚZK:
 

Historie vývoje DTM Karlovarského kraje 

 

 harmonogram.jfif
 

V roce 2020 vyhlášena výzva III. MPO vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů 

 • Novelizace zákona o zeměměřictví č.47/2020 Sb. Zde nový termín DTM kraje
 • Vyhláška č.393/2020 Sb., O digitální technické mapě kraje Vytvoření DTM ve všech krajích je jedním z důležitých záměrů v oblasti digitalizace územního plánování a stavebního řízení v rámci rekodifikace stavebního práva
 • Vlastník, provozovatel, správce dopravní a technické infrastruktury bude mít editační povinnost – odpovědnost za existenci svých sítí
 • Obsah DTM je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část (týká se především sítí)
 • Obsah DTM se bude členit na údaje o:
  • dopravní a technické infrastruktuře
  • povrchové situaci (polohopis, výškopis)

 

Za stránku zodpovídá: Ing. Tomáš Nováček
Datum poslední změny: 19.12.2022 13:22