Úvodní strana > Krajské listy

Aktuality z kraje

Karlovarský kraj uctí společně s německými partnery památku obětí pandemie a připomene si solidaritu tří sousedních regionů

Vedení Karlovarského kraje iniciovalo uctění památky obětí pandemie uspořádáním zádušní mše. Ke stejnému kroku vyzval hejtman také své partnery ze Svobodného státu Bavorsko a Svobodného státu Sasko. V Karlových Varech, německém Hofu a Bad Brambachu se tak budou 16. května sloužit mše za zemřelé.

Kampaň „Staňte se pěstounem“ se více zaměří na romské děti

Na Krajském úřadě Karlovarského kraje se uskutečnilo setkání pracovníků Oddělení sociálně-právní ochrany dětí spolu s místopředsedou krajského Výboru pro národnostní menšiny. V rámci tohoto setkání byla představena kampaň Staňte se pěstounem a Plán aktivit kampaně pro rok 2021.

Děti ze sociálně slabých rodin budou moci znovu získat obědy zdarma

Karlovarský kraj usiluje o získání dotace na podporu projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022“. Do projektu, který zajišťuje stravování dětem ze sociálně slabých rodin, se kraj zapojil v minulosti již několikrát.

Ve Smetanových sadech si můžete prohlédnout výstavu Muzea Karlovy Vary

I přesto, že již mohou lidé navštěvovat muzea a pohladit uměním svou duši, nemělo by se zapomínat také na pobyt na čerstvém vzduchu. Když se tyto dvě možnost skloubí dohromady, vznikne z tohoto výstava pod širým nebem. A právě takovou připravilo Muzeum Karlovy Vary.

Karlovarský kraj překročil rekordní hranici 100 000 vyočkovaných vakcín

​Očkovací centra v Karlovarském kraji společně s praktickými lékaři zvládla podat do současnosti 100 146 vakcín proti COVID-19. Karlovarský kraj je navíc premiantem v ČR v počtu očkovaných obyvatel podle místa bydliště, tedy téměř 234 naočkovaných lidí na 1 tisíc občanů k 3. 5. 2021 (celkový počet obyvatel Karlovarského kraje činí 293 311). Ve věkové skupině seniorů 80+ jsou nyní očkováni všichni zaregistrovaní zájemci, podobná je situace v případě lidí starších 70 let, kteří se rozhodli očkování podstoupit. ​

Krajská knihovna Karlovy Vary chce získat nový bibliobox, pomoci může každý z nás

Krajská knihovna usiluje o získání dalšího biblioboxu, který by čtenářům usnadnil vracení výpůjček. V současné době jsou boxy na vrácení knih umístěny před hlavní budovou knihovny ve Dvorech a u Tržnice. Kde jej však knihovníci velmi postrádají, je prostor před pobočkou na Lidické. Tu navštěvují zejména senioři a studenti, a proto by právě zde měl stát další bibliobox.

Karlovarský kraj pokračuje v projektu na zabezpečení škol

Karlovarský kraj se intenzivně zabývá posuzováním bezpečnostní situace ve školách, a to prostřednictvím projektu „Zabezpečení škol a školských zařízení v Karlovarském kraji“. V předchozích letech proto nechal vypracovat posudky, které měly zkontrolovat připravenost na mimořádné situace, které by mohly ohrozit zdraví a životy osob, jež se v objektech škol nacházejí. Bylo zjištěno, že objekty jsou zajištěny systémy pro ochranu majetku, ale v oblasti ochrany osob jsou nutná režimová a technická opatření.             

Karlovarský kraj navýšil finanční prostředky pro kotlíkové dotace

O navýšení stávajících prostředků kotlíkových dotací III rozhodlo Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním zasedání. Částka ve výši téměř 26,8 milionu korun je určena na dofinancování zásobníkových projektů. Dotace má sloužit jako podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla.    

Soutěž krajské knihovny „Přečti a maluj“ zná své vítěze

První kolo výtvarné soutěže „Přečti a namaluj“, kterou vyhlásila Krajská knihovna Karlovy Vary, již má své vítěze. Těmi se stali autoři těch nejzdařilejších výtvarných prací. V nich měli mladí čtenáři zachytit hlavního hrdinu předem stanovených knih, jež měli přečíst a následně je ztvárnit podle svých představ.

Od středy 5. května se mohou na očkování registrovat lidé starší 50 let

​Další skupinou lidí, která se může registrovat na očkování proti COVID-19 v rámci centrálního rezervačního systému, se stanou od půlnoci z úterý na středu 5. května 2021 občané starší 50 let. Připojí se tak ke skupinám obyvatel 80+, 70+, 65+, 60+, 55+, dále ke zdravotníkům, chronicky nemocným pacientům, pracovníkům kritické infrastruktury, sociálních služeb, k vyučujícím z vysokých škol a lidem pečujícím o blízkou osobu.

Galerie a muzea Karlovarského kraje se znovu otevřou návštěvníkům

Na základě rozvolnění mimořádných opatření otevřou své brány kulturní instituce Karlovarského kraje. Návštěvníci se tak mohou znovu těšit do muzeí a galerií, které připravily řadu výstav a zajímavostí. Nezapomeňte však, že je i nadále nutné dodržovat hygienická pravidla. 

Domov pro seniory Pernink přestěhoval část svých klientů do Nejdku

V minulém týdnu se přestěhovala část klientů z Domova pro seniory v Perninku do prostor Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče REHOS Nejdek. Důvodem tohoto přesunu byla narušená statika jedné z budov domova v Perninku. Na základě provedených statických posudků byla tato budova označena jako nevhodná k dalšímu obývání.

Začíná modernizace silnice od lomu Vítkov na Podstrání

Karlovarský kraj zahájil nejnákladnější investiční akci v oblasti dopravy v tomto roce. Jedná se o modernizaci silnice II/210, která vede od sokolovské části Vítkov – lom směrem na obec Podstrání. Stavba bude rozdělena do sedmi úseků a bude se konat za částečného omezení provozu.

Poslední dubnový večer se v Mariánských Lázních poprvé rozezpívá fontána

Psal se rok 1986, když se 30. dubna poprvé ozval zpěv mariánskolázeňské fontány, která se stala symbolem a kulturní atrakcí města. Zahájení 35. sezóny by si tak jistě zasloužilo velkolepé oslavy. Ty se však vzhledem k platným vládním nařízením konat nemohou, a tak budou moci lidé sledovat samotné zahájení provozu alespoň prostřednictvím online přenosu.

Zastupitelé Karlovarského kraje: Děkujeme všem, kteří pomáhali a pomáhají bojovat proti pandemii

​Pandemie koronaviru v Karlovarském kraji pomalu ustupuje, a situace v regionu je v současnosti nejpříznivější v republice, co se týče počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Členky a členové krajského zastupitelstva se na svém jednání počátkem tohoto týdne jednomyslně shodli na tom, že je to především zásluha všech zdravotníků, záchranářů, příslušníků Integrovaného záchranného systému a dalších složek, sociálních pracovníků, dobrovolníků a všech, kteří neváhali s veškerým úsilím bojovat proti nákaze a pomáhat potřebným.

Zobrazit informační kanál RSS