Archív krajských listů

Do oprav krajských silnic letos kraj vložil více než půl miliardy korun

Křižovatka ONO Sokolov
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚS) i v roce 2022 pokračovala v opravách a rozsáhlých modernizacích silnic II. a III. tříd na území regionu. Do oprav povrchů, mostů či odvodnění komunikací šlo 212,5 milionu korun, na velké rekonstrukce a modernizace silnic pak 346,8 milionu korun. V příštím roce by se finance na stavební akce měly ještě navýšit.

Strategické projekty z Karlovarského kraje se mohou hlásit jako první do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace

Keramka Karlovy Vary
Nositelé strategických projektů z území Karlovarského kraje mohou podávat žádosti o dotace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). Právě pro tyto projekty z území regionu je určena dnes vyhlášená 1. výzva OPST.  Celkem 10 strategických projektů může získat dotaci ve výši až 2,9 miliardy korun. ​

Paní Žemličková oslavila 100. narozeniny

V Karlovarském kraji žije další stoletá obyvatelka, kterou je paní Marie Žemličková. K životnímu jubileu jí přijel pogratulovat krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár, jenž kromě osobního blahopřání předal oslavenkyni také květiny a dárkový koš s dobrotami.

V chebském muzeu se zástupci kraje seznámili se záměrem nové expozice

Muzeum Cheb
​Představitelé vedení Karlovarského kraje v uplynulém týdnu navštívili Muzeum Cheb, které je krajskou příspěvkovou organizací.  Prohlédli si současnou expozici a seznámili se s budoucími plány muzea.Díky podpoře kraje sledovaly ukrajinské děti divadelní představení v Chebu

Děti v divadle
​Do Západočeského divadla v Chebu se v polovině listopadu vypravily desítky ukrajinských dětí s rodiči na představení s názvem „Dobrodružství tučňáků“. Malí diváci zhlédli představení, které má v repertoáru Divadlo zromanitostí z Mostu, a to přímo v ukrajinštině.

Vánoční stromek Naděje bude plnit přání také na krajském úřadě

I v letošním roce se Karlovarský kraj zapojil do charitativní akce Vánoční stromek Naděje, která se snaží splnit vánoční přání dětí z dětských domovů na území Karlovarského a Plzeňského kraje. Seznam přání je umístěn přímo u stromečku na úřadě a na krajských webových stránkách.

Na krajském úřadě se konala beseda k pilotáži projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Karlovarský kraj se v předstihu před ostatními kraji zapojí do pilotáže projektu takzvaného „středního článku podpory“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT). Na vzájemné spolupráci se dohodli zástupci kraje s ministrem školství a stvrdili ji podpisem memoranda. Nyní se uskutečnilo setkání s pracovnicemi MŠMT, které zájemcům zejména z řad pedagogů a ředitelů škol představily podobu projektu.

Karlovarskému kraji se po letech začínají vracet přeplatky od Úřadu Regionální rady

FInance
​Díky vytrvalé snaze a úsilí úředníků Krajského úřadu Karlovarského kraje ve věci vratitelných přeplatků, které neoprávněně zadržoval Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dvěma příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje, se má kraji vrátit část finančních prostředků v rámci projektů dotovaných z programu ROP Severozápad.

O pohybech zemských ker se dozvíte na přednášce v Jáchymově

Muzeum Karlovy Vary připravilo přednášku z cyklu "Krušné hory - malé pohoří světového významu", tentokrát s názvem Současné pohyby zemských ker v Krušných horách. Přednáškový cyklus se koná v rámci propagace zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Přijďte si prohlédnout výstavu předmětů, které věnovala veřejnost do sbírky retromusea

„Tohle jsme měli doma!“ Přesně tak zní častý výkřik nadšení, který zaznívá ve stálé expozici Retromusea Cheb. Vedle velké radosti po zahlédnutí některého z vystavených spotřebičů nebo některé z hraček, jež spouští vzpomínky na svět, v němž byli návštěvníci o několik desetiletí mladší, přichází také úžas nad tím, že část jejich života již skutečně patří historii. 
1 - 10 Next