Archív krajských listů

Očkovací centrum v KV Areně v Karlových Varech rozšiřuje provozní dobu

Očkovací centrum KV Arena
​V souvislosti s rozhodnutím a centrální strategií MZ ČR ohledně očkování druhou posilovací dávkou proti onemocnění COVID-19 bude registrace do očkovacího centra v KV Areně spuštěna od 15. srpna 2022. Očkovací centrum, jehož provoz zajišťuje Karlovarská krajská nemocnice, kvůli narůstajícímu počtu zájemců o očkování druhou posilující dávkou rozšíří svou provozní dobu ze dvou na tři dny v týdnu a prodlouží i otevírací hodiny.​

BMW Group spustila první testování ve vývojovém centru u Sokolova

BMW Sokolov
​Předčasné zprovoznění dvou traťových úseků umožnilo BMW Group spustit první testovací programy nových asistenčních systémů pro autonomní jízdu. Jde o důležitý milník při budování prvního vývojového centra BMW Group ve střední Evropě. Na novém zkušebním polygonu bude BMW Group pokračovat ve vývoji svých průkopnických technologií z oblastí elektrifikace, digitalizace a automatizovaného řízení. 

Výtvarné léto v galerii přilákalo mladé šikovné výtvarníky

V době letních prázdniny pořádá Galerie umění Karlovy Vary již tradiční příměstský výtvarný tábor pro tvořivé děti, které mají možnost si vyzkoušet obvyklé i méně obvyklé výtvarné aktivity a techniky. Inspirací pro letošní ročník příměstského tábora se staly vystavené obrazy Aleše Najbrta. Tématem bylo objevování tajemství ukrytých v dílech a jejich další ztvárnění dětmi.

Portréty undergroundu budou k vidění v chebské galerii

Galerie fotografie – G4 představí výstavu z cyklu „Fotografické projekty“. Jde o studiové portréty osobností, které se zasloužily o zásadní společenský, kulturní a obecně lidský posun společnosti. Autorem fotografií je Rudo Prekop.

Velvyslankyně Gruzie se setkala s hejtmanem Karlovarského kraje

Velvyslankyně Gruzie
​Velvyslankyně Gruzie v ČR Mariam Rakviashvili navštívila Karlovarský kraj. Na krajském úřadě ji přivítal hejtman Petr Kulhánek. Společně diskutovali o přetrvávající oblibě lázní našeho regionu ze strany gruzínských obyvatel i o možnosti spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Workshopy představí projekt Erasmus+ a techniky pro efektivní učení cizích jazyků

​Krajská knihovna Karlovy Vary, společnost Zlepši paměť a Dům zahraniční spolupráce chystají workshopy, kde zájemcům představí možnosti vzdělávání v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+. Účastníci mimo jiné zjistí, jak se zdarma zapojit do mezinárodních projektů nebo tipy a techniky pro učení cizích jazyků.

Muzeum Cheb vydalo sborník zabývající se přírodou a dějinami Karlovarského kraje

Sborník muzea Karlovarského kraje je jediným cíleně zaměřeným periodikem na dějiny a přírodu chebského a karlovarského regionu vycházejícím v České republice. Sborník je co do obsahu členěn na statě a články, materiály, drobnosti, anotace a recenze. Převážná část uveřejněných příspěvků je doplněna českými a německými resumé. Sborník vychází s roční periodicitou pod redakčním dozorem pracovníků Muzea Cheb v autorské spolupráci s předními regionálními odborníky.

Hejtman vyhlašuje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území regionu

Požáry
​Od středy 27. července 2022 až do odvolání bude platit na území Karlovarského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů spojené s řadou preventivních opatření. Rozhodnutí vydal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek na doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Václava Klemáka. Důvodem rozhodnutí je vyšší výskyt požárů ve venkovním prostředí, nedostatek dešťových srážek a vysoké teploty vzduchu.

Karlovarský kraj pomůže městům s nákupem vozů Senior Expresu

Rada Karlovarského kraje jednomyslně schválila návrh rozdělení dotací jednotlivým žadatelům v rámci dotačního programu Senior Expres v celkové výši 750 tisíc korun. Udělí tak dotace v plné výši všem třem žadatelům, kteří se do programu přihlásili.

Kraj přispěje obcím na budování vodovodů a kanalizací

Vodovod
​Téměř 13,6 milionu korun by mohla získat od Karlovarského kraje vodohospodářská sdružení a obce v našem regionu na  realizaci drobných vodohospodářských akcí. Odsouhlasila to Rada kraje na svém jednání 25. července 2022. Vedení kraje se zároveň shodlo, že navýší celkový objem financí, se kterými v programu počítalo. Pokud to schválí krajské zastupitelstvo, budou moci žadatelé například dostavět vodovodní a kanalizační sítě či pořídit nový vodojem. 

1 - 10 Next