Archív krajských listů

Kraj stvrdil spolupráci se statistiky dohodou

Podpis dohody

Dohodu o vzájemné spolupráci uzavřeli Karlovarský kraj a Český statistický úřad. Obě strany se zavázaly k poskytování informací, které umožní zkvalinění práce v analytické činnosti týkající se programových, projektových a koncepčních materiálů Karlovarského kraje.

Na ochranu přírody přispěje kraj jedním milionem korun

Ochrana přírody
Dotace jsou určeny na projekty regionálních neziskových organizací, které se ochraně přírody věnují. Hned na tři projekty získá peníze jeden z nejúspěšnějších žadatelů. Ekologické centrum Meluzína s regionálním centrem Asociace Brontosaura obdrží celkem 80 tisíc korun.

Kraj má mapu tajemných míst

Mapa tejemnych mist

Lidé na ní najdou 85 míst opředených tajemstvím především v okolí Karlových Varů. Podle autorů mapy mají tyto oblasti jednoznačně pozitivní náboj.

 

Hejtman navštívil Žluticko

Maturity Zlutice

První muž kraje zamířil nejprve do Střední lesnické školy ve Žluticích, která má v současnosti 160 žáků v maturitních i učebních oborech. Polovina studentů pochází z okolních regionů.

 

XX. Jáchymovské peklo

Jachymovske peklo
Letos patřil Jáchymov už podvacáté vzpomínkám politických vězňů na utrpení prožité ve zdejších lágrech a uranových dolech. Ti si v čele s předsedkyní Konfederace politických vězňů Naděždou Kavalírovou přijeli připomenout trýznivou dobu 50. let, kdy pro nesouhlas s režimem prošli vězeňskými tábory a museli pracovat v šachtách Nikolaj, Rovnost nebo Barbora v okolí Jáchymova.

Výstava Josefa Kroce na krajském úřadě

Josef Kroc
Obrázky z lesů, polí, vod a strání, to je název výstavy malíře Josefa Kroce, kterou můžete shlédnout ve vestibulu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj hospodařil s přebytkem

Logo kraje
S přebytkem převyšujícím  151,8 milionu korun hospodařil v loňském roce Karlovarský kraj . Skutečné příjmy představovaly zhruba 4,8 miliardy korun a výdaje přes 4,6 miliardy.

Lidé se srdeční arytmií už nemusejí na zákrok do Prahy

Kardiologie KV
V karlovarské nemocnici totiž specialisté provedli první elektrofyziologické vyšetření, během kterého za pomoci systému elektrod zavedených žilní cestou do srdce sedmdesátiletého pacienta odstranili příčiny nepravidelného srdečního rytmu.

Kraj i letos přispěje dobrovolným hasičům

Hasicske auto
Celkem 4,1 milionu korun vyčlenil Karlovarský kraj ze svého rozpočtu na podporu jednotek dobrovolných hasičů.  Podmínkou pro získání krajské dotace je 20 %  spoluúčast obce, která jednotku zřizuje. Částku ještě musí schválit krajští zastupitelé.

Zapojte se do soutěže Obec přátelská rodině

Soutez obci
Díky této celostátně pořádané soutěži mohou vítězné obce získat zajímavou neinvestiční dotaci na realizaci prorodinných aktivit ve výši až do 1 milionu korun.
1 - 10 Next