Archív krajských listů

Na česko-polské projekty lze čerpat až 2 miliony korun

Evropska unie
Potřebujete finanční podporu na kulturní projekty, projekty obcí, vědecké, výzkumné projekty, semináře, společný projekt výměnného pobytu českých a polských studentů a žáků škol druhého stupně a máte možnost tento projekt realizovat s polským partnerem? Pak stále můžete využít podporu svého česko-polského projektu, kterou nabízí Česko-polské fórum.

Kraj se zapojí do grantového programu pro obce a neziskové organizace

TK Plzen
I v letošním roce se Karlovarský kraj zapojí do programu podpory regionů, který připravily ČSOB a Poštovní spořitelna ve spolupráci s nadací VIA. Banky udělí v 7 krajích granty obcím, příspěvkovým a neziskovým organizacím na projekty týkající se zlepšování životního prostředí, společenského a kulturního života obcí, měst i regionů nebo zvýšení kvality sociálních služeb.

Podnikatelé diskutovali o možnostech čerpání evropských peněz

Konference podnikatelu
Na regionální konferenci nazvané Operační program průmysl a podnikání 2004 – 2006 se sešli zástupci hospodářských komor, podnikatelských subjektů a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci setkání hodnotili čerpání peněz z tohoto programu v předchozím období a dopady pro období 2007 – 2013.

Fotografická soutěž na téma „Ze života národnostních menšin“ podruhé

Výstava o národnostních menšinách
Výbor pro národnostní menšiny při krajském zastupitelstvu a Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlašují druhý ročník fotografické soutěže „ Ze života národnostních menšin“, která probíhá od 1. dubna do 30. září 2009. Patronát nad touto akcí převzal náměstek hejtmana Miloslav Čermák .

Další výzva pro malá a střední města bude vyhlášena v červnu

Jáchymov
Malá a střední města se budou moci o dotace Regionálního operačního programu Severozápad znovu ucházet už v červnu letošního roku. V tomto termínu by měla být vyhlášena další výzva k předkládání projektů do oblasti podpory 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měs

Projekty zaměřené na cestovní ruch budou mít šanci na podzim

Mlynska kolonada

Na podzim letošního roku se bude z Regionálního operačního programu Severozápad rozdělovat téměř 770 milionů korun mezi projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Výzva k jejich předkládání do ROP Severozápad v rámci oblasti podpory 4.1 - Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu  bude vyhlášena v září  2009.

Becherova vila bude součástí galerie

Becherova vila
Nové podoby se po dlouhých letech dočká Becherova vila v Karlových Varech. Díky rozsáhlé rekonstrukci s využitím prostředků z Evropské unie vznikne interaktivní galerie, která bude netradiční formou představovat současné trendy výtvarné kultury.  Obnova významného historického objektu si vyžádá téměř 89 milionů korun.

Ředitelé škol přijeli na konferenci o správné volbě oboru

Konference o povolani
Cílem akce bylo seznámit zástupce základních škol s projektem "Správná volba oboru - začátek dobré kariéry". Projekt je určen především žákům 7. a 8. tříd základních škol v kraji, ale také poradcům, kteří pracují s dětmi na výběru vhodného středoškolského oboru.

Kraj začal předávat školám nádoby na tříděný odpad

Popelnice ISS Cheb
Jednou z více než stovky mateřských, základních a středních škol v kraji, které zdarma nádoby získají, byla Integrovaná střední škola Cheb.

Školy nebudou muset používat jednotný školský portál

Skola
Od příštího školního roku si mohou moci ředitelé zvolit takovou aplikaci pro poskytování aktuálních informací o prospěchu a chování žáků, která jim nejvíce vyhovuje. Rada kraje tak rozhodla na základě konkrétních připomínek ze strany některých ředitelů i samotných učitelů.
1 - 10 Next