Archív krajských listů

Školy si mohou vybrat logo

Školy
Školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Karlovarský kraj, mohou dále používat svá tradiční loga. V loňském roce bylo v rámci sjednocení identifikace škol zřizovaných krajem rozhodnuto o používání jednotného loga tak, aby byla zdůrazněna příslušnost organizací ke kraji jako zřizovateli.

Karlovarský kraj podpoří vydání výjimečné publikace

Vridlo
Celkem 50 tisíc korun uvolní Karlovarský kraj ze svého rozpočtu na vydání vysokoškolské učebnice „Klinická balneologie“. Publikace, jejímž autorem je kolektiv odborníků pod vedením karlovarského specialisty v oboru lázeňství Ladislava Špišáka, vychází v nakladatelství Karolinum.

Kraj bude hradit za své občany regulační poplatky v krajských zdravotnických zařízeních

Nemocnice Sokolov

Občanům s trvalým pobytem na území kraje, kteří mají české státní občanství, kraj bude poskytovat od 1. února finanční dary na úhradu regulačních poplatků ve výši 30, 60, a 90 korun za zdravotní péči poskytnutou v krajských zdravotnických zařízeních.

Cenu „Spokojený zákazník“ získalo 16 podnikatelů a firem

Spokojeny zakaznik

Ocenění už šestým rokem uděluje Sdružení českých spotřebitelů těm podnikatelům a firmám v Karlovarském kraji, které trvale poskytují své služby na vysoké úrovni a v potřebné jakosti. Regionální zástupci Sdružení českých spotřebitelů vybírali z téměř 40 návrhů.

Kraj i obce usilují o další evropské peníze

Cyklostezka
Celkem 43 žádostí o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad předložili žadatelé v rámci 4. výzvy, která skončila 22. ledna. Jedná se konkrétně o prioritní osy 1.2 -  Podpora revitalizace regenerace středních a malých měst a 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu.

Kraj chce zvýšit počty kvalifikovaných učitelů

Studenti
Ve středních i základních školách Karlovarského kraje učí okolo 35 procent nekvalifikovaných učitelů. Nejlepší situace je v mateřských školách, kde je kvalifikovanost okolo 90 procent, základní a střední školy mají okolo 63 procent kvalifikovaných pedagogů.

Navrhněte kandidáta na cenu Křesadlo 2008

Kresadlo
Znáte ve svém okolí člověka, který ve svém volném čase nezištně věnuje svůj čas a schopnosti veřejně prospěšné činnosti? Nominujte jej na cenu KŘESADLO 2008, „cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Na běžkách Krušné hory shora dolů

Bezkar
Krušné hory mohou vyznavači běžeckého lyžování přejet po jejich hřebeni, ale již druhou sezónu také shora dolů, od Božího Daru po Nejdek.

Údržba silnic Karlovarského kraje zprovoznila pracoviště na Božím Daru

Cestar
Uprostřed týdne bylo slavnostně otevřeno rekonstruované detašované pracoviště akciové společnosti Údržba silnic na Božím Daru.

Kraj připravuje pomoc zaměstnancům krachujících firem

Krajske zastupitelstvo

Vedení kraje k tomuto účelu plánuje zřídit Fond pro řešení mimořádné sociální situace občanů Karlovarského kraje, do něhož hodlá vložit 2 miliony korun.

1 - 10 Next