Archív krajských listů

Kraj zajišťuje zimní údržbu na více než 1600 km silnic

Sjizdnost silnic

Celkem má kraj ve své správě 1802 km silnic II. a III. třídy, o které se stará prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic.

Výstava Jiřího Krátošky ve vestibulu krajského úřadu

Výstava Jiřího Krákošky
Návštěvníci krajského úřadu uvidí ve vestibulu hlavní budovy od 28. ledna perokresby významného regionálního autora Jiřího Krátošky.

Začala konference kvality ve veřejné správě

Konference kvality
23. ledna byl v Karlových Varech zahájen 4. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě za přítomnosti náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka a poslance Parlamentu ČR Jaroslava Krupky.

Policie v Karlových Varech má novou služebnu

Nova sluzebna policie
Slavnostně byly nové vstupní prostory Okresního ředitelství policie v Karlových Varech otevřeny 23. ledna ministrem vnitra Ivanem Langerem a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem.

Krajský úřad opět dostal cenu za kvalitu

Rokusek a Pavel
V rámci 4. Národní konference kvality ve veřejné správě, která právě probíhá v Karlových Varech, bylo oceněno téměř 40 subjektů veřejného sektoru za kvalitu a sebezlepšování.

Konference ke Strategii rozvoje lidských zdrojů v Karlovarském kraji

Konference
Cílem pracovního setkání významných regionálních subjektů byla příprava Strategie lidských zdrojů  Karlovarského kraje.  Potřeba zpracování klíčového dokumentu vychází ze stavu, který ovlivňuje trh práce v regionu. Konferenci uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s Asistenčním centrem pro regionální rozvoj.

Cenu "Spokojený zákazník" získalo 11 podnikatelů a firem

Spokojeny zakaznik
Ocenění už pátým rokem uděluje Sdružení českých spotřebitelů těm podnikatelům a firmám v Karlovarském kraji, které trvale poskytují své služby na vysoké úrovni a v potřebné jakosti.

Modernizace karlovarského letiště bude pokračovat i letos

Terminál
V současné době probíhá první část III. etapy modernizace letiště Karlovy Vary. Spočívá  v úpravě stávající odbavovací budovy pro splnění schengenských úmluv. V druhé části etapy půjde o výstavbu nové moderní odbavovací haly. Ta by měla být se stávající budovou propojena přístavbou – spojovacím krčkem. Nový futuristický halový komplex bude evokovat představu kovového trupu letadla bez křídel.

Karlovarský kraj je na 3. místě  v ČR v počtu vykázaných násilníků

Intervencni centrum
Vyplývá to ze statistik Intervenčního centra Sokolov za rok 2007 k výskytu domácího násilí v přepočtu na obyvatele.

Chebské muzeum nabízí i v letošním roce zajímavý program

Albrecht z Valdštejna
I v letošním roce pro Vás chebské muzeum připravuje spoustu zajímavých akcí a výstav. Letošní novinkou je, že muzeum bude z provozních důvodů zavřeno jen po dobu jednoho týdne, a to od 25. února - 4. března 2008. Do 24. února 2008 tak ještě široká veřejnost může navštívit unikátní výstavy zaměřené na osobnost Albrechta z Valdštejna.
1 - 10 Next