Archív krajských listů

Na semináři k drogové problematice se sešli sociální pracovníci i policisté

Ellen Volavková
Seminář uspořádal Karlovarský kraj ve spolupráci s občanským sdružením KOTEC pro kurátory, sociální pracovníky, zástupce městské policie a PČR.

Konference o dobrovolnickém programu v nemocnicích proběhne v Karlových Varech

Dobrovolnicke centrum Vlastovka
Pod záštitou krajské radní Ellen Volavkové se bude 11. prosince od 14 hodin konat  v Alžbětiných lázních v Karlových Varech konference s názvem "Dobrovolnický program v nemocnicích jako jeden z nástrojů zvyšování kvality péče."

Ve druhém ročníku Ligy odpadů zvítězily Tuřany a Skalná

Liga odpadů
V letošním ročníku Ligy odpadů třídily nejlépe odpad lidé v Tuřanech a ve Skalné na Chebsku. Tuřany se umístily nejlépe v kategorii obcí do 1000 obyvatel a Skalná v kategorii nad 1000 obyvatel. Do soutěže, kterou organizuje Karlovarský kraj ve spolupráci se společností Eko-kom se přihlásilo na 35 měst a obcí.

Karlovarský kraj navštívili policisté z Bosny a Hercegoviny

Policiste z Bosny
Policejní delegaci přijal na krajském úřadě náměstek hejtmana Jiří Červenka, který s policisty hovořil o činnosti krajského úřadu, o spolupráci vedení kraje s Policií ČR a o plánovaném vstupu naší země do schengenského prostoru.

Evropský zápisník Eurocentra Karlovy Vary

Eurocentrum
PARTNERSTVÍ ŠKOL V EVROPĚ = PROJEKT E-TWINNING – ZAPOJTE I VAŠI ŠKOLU!

ETwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě či více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku - prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tento projekt je zaměřen na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie.

Vládní prezidenti Saska a Bavorska jednali o další spolupráci

Společné jednání
Optimální trasa pro vozy záchranné služby přes česko-německou hranici, doprava i výměna zaměstanců, to byla hlavní témata jednání hejtmana Josefa Pavla s vládními prezidenty Horních Frank a Chemnitz.  Představitelé krajů Saska a Bavorska informovali delegaci Karlovarského kraje o nejnovějších událostech ve svých regionech a plánech v příštím roce.

O penězích pro hasiče rozhodne krajské zastupitelstvo

Dobrovolni hasici
Na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v regionu vyčlenil kraj v roce 2007 sumu ve výši 7 milionů korun.

Nové přeshraniční spojení vznikne mezi Mýtinou a Neualbenreuthem

Jan Zbornik
Mezi Mýtinou na Chebsku a bavorským Neualbenreuthem by mělo během dvou let vzniknout nové silniční přeshraniční spojení pro pěší a vozidla do 3, 5 tuny.

Karlovarský kraj připomínkoval záměr „Stanovení dobývacího prostoru Podlesí III“

Luboš Orálek
Předmětem záměru je stanovení nového dobývacího prostoru na ložisku kaolinu. Posouzení vlivu na životní prostředí tedy přísluší přímo Ministerstvu životního prostředí, kam své připomínky zaslal i Karlovarský kraj.

Karlovarský kraj bude v příštím roce hospodařit se schodkem

Krajský úřad
Se schodkem ve výši zhruba 1,3 miliardy korun bude v příštím roce hodpodařit Karlovarský kraj. Příjmy dosáhnou přibližně 1,9 miliardy korun, výdaje jsou plánovány na více než 3,2 miliardy korun. Důvodem deficitního rozpočtu je zajištění peněz na spolufinancování projektů dotovaných Evropskou unií.
1 - 10 Next